Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
Ngày ban hành 17/06/2022
Trích yếu Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Triệu tập kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026.pdf
°
404 người đang online