Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Thông báo kết quả Kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành 21/06/2022
Trích yếu Thông báo kết quả Kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Thông báo kết quả kỳ họp sáu HĐND tỉnh.pdf
°
444 người đang online