Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Công văn điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh
Ngày ban hành 22/06/2022
Trích yếu Công văn điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Công văn điều hỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh.pdf
°
357 người đang online