Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Chương trình dự kiến Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày ban hành 23/06/2022
Trích yếu Chương trình dự kiến Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Chương trình dự kiến kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh.pdf
°
378 người đang online