Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày ban hành 06/07/2022
Trích yếu Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Thông báo kết quả kỳ họp thứ bảy.pdf
°
101 người đang online