Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 15/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 19/08/2022
Trích yếu Quyết định triệu tập kỳ họp thứ tám (để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Quyết định triệu tập kỳ họp thứ tám (để giải quyết công việc phát sinh đột xuất).pdf
°
57 người đang online