Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 05/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 11/04/2023
Trích yếu Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 10 - Để giải quyết công việc phát sinh đột xuất - HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm QĐ Triệu tập kỳ họp thứ 10 - để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.pdf
°
348 người đang online