Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 09/QD-HDND
Ngày ban hành 08/05/2023
Trích yếu Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 11- Để giải quyết công việc phát sinh đột xuất - HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.pdf
°
324 người đang online