Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 17/TB-HĐND
Ngày ban hành 30/10/2023
Trích yếu Thông báo Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm TB Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026.pdf
°
342 người đang online