Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 38/KH-HĐND
Ngày ban hành 31/10/2023
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026.pdf
°
379 người đang online