Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 18/TB-HĐND
Ngày ban hành 03/11/2023
Trích yếu Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 14 (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 14 (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026.pdf
°
240 người đang online