Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 20/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 17/11/2023
Trích yếu Quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Quyết định triệu tập kỳ họp cuối nam 2023.pdf
°
235 người đang online