Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
26/04/2021 Nghị quyết về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án đầu tư công
26/04/2021 Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh quy mô dự án Xây mới, cải tạo, nâng cấp doanh trại Trung đoàn 180 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định
26/04/2021 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung phía Bắc thôn An Lộc Thượng, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên
26/04/2021 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Nam Định
26/04/2021 Nghị quyết về chấp thuận danh mục các dự án bố trí vốn ngân sách địa phương quá thời gian quy định chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
26/04/2021 Nghị quyết về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định; điều chỉnh diện tích đất lúa trong danh mục công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua
26/04/2021 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
22/03/2021 Nghị quyết về chấp thuận điều chỉnh quy mô dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục huyện đoạn từ cầu phao cũ Lạc Quần đến nút giao Quốc lộ 21
22/03/2021 Nghị quyết về chấp thuận điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện dự án Nâng cấp hạ tầng vùng nuôi trồng thuỷ sản xã Bạch Long, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định
22/03/2021 Nghị quyết về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án đầu tư công
22/03/2021 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy
22/03/2021 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy
22/03/2021 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thắng Hà, huyện Mỹ Lộc
22/03/2021 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự ánCải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến dốc La xã Mỹ Tiến)
22/03/2021 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Khu dân cư tập trung xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực
1 2 3 4 5 6    
°
36 người đang online