Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
22/03/2021 Nghị quyết về chấp thuận điều chỉnh quy mô dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục huyện đoạn từ cầu phao cũ Lạc Quần đến nút giao Quốc lộ 21
22/03/2021 Nghị quyết về chấp thuận điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện dự án Nâng cấp hạ tầng vùng nuôi trồng thuỷ sản xã Bạch Long, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định
22/03/2021 Nghị quyết về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án đầu tư công
22/03/2021 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy
22/03/2021 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy
22/03/2021 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thắng Hà, huyện Mỹ Lộc
22/03/2021 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự ánCải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi, huyện Mỹ Lộc (Đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến dốc La xã Mỹ Tiến)
22/03/2021 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Khu dân cư tập trung xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực
22/03/2021 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Khu dân cư tập trung xã Nam Thắng, huyện Nam Trực
22/03/2021 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Cường, huyện Nam Trực
22/03/2021 Nghị quyết quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
22/03/2021 Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
22/03/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII, Nhiệm kỳ 2016-2021
22/03/2021 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII, Nhiệm kỳ 2016-2021
22/03/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII, Nhiệm kỳ 2016-2021
1 2 
°
82 người đang online