Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
11/06/2020 Nghị quyết số 46/NQ-HDND Về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2019-2021
11/06/2020 Nghị quyết số 45/NQ-HDND Về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định
11/06/2020 Nghị quyết số 44/NQ-HDND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Lưu Hữu Phước kéo dài (đoạn từ đường Thanh Bình đến khu đô thị Mỹ Trung) và khu tái định cư Liên Hà 1, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định
11/06/2020 Nghị quyết số 43/NQ-HDND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc
11/06/2020 Nghị quyết số 42/NQ-HDND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 487B, tỉnh Nam Định
10/06/2020 Nghị quyết số 37/NQ-HDND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
10/06/2020 Nghị quyết số 41/NQ-HDND Về việc chấp thuận cơ cấu nguồn vốn và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp một số hạng mục quần thể lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh
10/06/2020 Nghị quyết số 40/NQ-HDND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định
10/06/2020 NGhị quyết số 39/NQ-HDND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Quần Vinh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (giai đoạn 1)
10/06/2020 Nghị quyết số 38/NQ-HDND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Nam Định
10/06/2020 Nghị quyết số 36/NQ-HDND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định
10/06/2020 Nghị quyết số 34/NQ-HDND Về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kết hợp bến cá cửa Hà Lạn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
10/06/2020 Nghị quyết số 33/NQ-HDND Về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp khẩn cấp tuyến đê tả sông Đào từ K18+656 đến K30+073 huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
10/06/2020 Nghị quyết số 32/NQ-HDND Về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đế thuộc hệ thống thủy nông huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
10/06/2020 Nghị quyết số 31/NQ-HDND Về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống công trình phòng, chống lụt, bão đê hữu sông Hồng và đê tả sông Đào, thành phố Nam Định
1 2 
°
102 người đang online