Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
11/06/2020 Nghị quyết kỳ họp thứ 12 - Kỳ họp bất thường - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
1 
°
210 người đang online