Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
13/12/2018 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
13/12/2018 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng
13/12/2018 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tập trung thôn Đào Thượng, xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng
13/12/2018 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Trực Thái, huyện Trực Ninh
13/12/2018 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nạo vét, kiên cố kênh Cát Xuyên
13/12/2018 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 Về chủ trương điều chỉnh đầu tư cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Đế thuộc hệ thống thủy Nông huyện Vụ Bản
13/12/2018 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v Phê duyệt điều chỉnh chủ trương dầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường An Thắng, huyện Nam Trực
13/12/2018 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều của tỉnh Nam Định bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017
13/12/2018 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v sửa đổi, bổ xung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của HĐND tỉnh Nam Định
13/12/2018 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v Sửa đổi, bổ xung Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Nam Định.
13/12/2018 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 Thông qua quy hoạch chung đô thị mới thuộc địa phận 4 xã: Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến huyện Ý Yên đến năm 2035
13/12/2018 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 Thông qua quy hoạch vùng huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
13/12/2018 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v Thông qua quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
13/12/2018 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 Thông qua quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
13/12/2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v tán thành chủ trương thành lập phường Lộc Hòa, phường Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
1 2 
°
240 người đang online