Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
10/06/2020 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
10/06/2020 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Bãi bỏ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
10/06/2020 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Bãi bỏ Nghị quyết số 43/2017/NQ - HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
10/06/2020 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường gom, đường vào khu công nghiệp Mỹ Trung, tỉnh Nam Định
10/06/2020 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu
10/06/2020 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh
10/06/2020 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nạo vét, kiên cố kênh Cát Xuyên (tuyến chính), thuộc hệ thống thủy nông Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
10/06/2020 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016 - 2020
10/06/2020 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Về việc cấp bổ sung vốn năm 2019 để thực hiện đúc tượng cố Tổng Bí thư Trường Chinh (phần mỹ thuật) thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp một số hạng mục Quần thể lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh
10/06/2020 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Thông qua bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
10/06/2020 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định
10/06/2020 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước và các khoản đóng góp đối với người tự nguyện cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Nam Định
10/06/2020 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Quy định mức phân bổ, nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông
10/06/2020 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND, ngày 10-7-2019 Về phương án phân bổ vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định
10/06/2020 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND, ngày 10-7-2019 Về việc chấp thuận bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định; điều chỉnh diện tích, tên chủ đầu tư, tên dự án trong danh mục công trình, dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt
1 2 
°
148 người đang online