Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
14/07/2020 Nghị quyết số 33/NQ-HDND, Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
14/07/2020 Nghị quyết số 32/NQ-HDND, Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh Nam Định
14/07/2020 Nghị quyết số 31/NQ-HDND, Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xóm 5, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc
14/07/2020 Nghị quyết số 30/NQ-HDND, Về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định
14/07/2020 Nghị quyết số 29/NQ-HDND, Về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
14/07/2020 Nghị quyết số 28/NQ-HDND, Về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
14/07/2020 Biểu đính kèm Nghị quyết số 27/NQ-HĐND
14/07/2020 Nghị quyết số 27/NQ-HDND, Về việc thông qua thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất khu công nghiệp, đất cụm công nghiệp, đất y tế trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Điṇh; Điều chỉnh giảm diện tích và hủy bỏ một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua; Chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định
14/07/2020 Nghị quyết số 26/NQ-HDND, Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020
1 
°
146 người đang online