Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
08/07/2020 Tài liệu kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2020
1 
°
279 người đang online