Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
02/12/2023 Tài liệu kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 - Gửi đợt 1
02/11/2023 Tài liệu kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026 - Gửi đợt 1
28/08/2023 Tài iệu kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
11/TB-HĐND 14/07/2023 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa XIX, NK 2021-2026
07/07/2023 Tài liệu kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
18/05/2023 Tài liệu kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh
Tài liệu kỳ họp thứ 10 21/04/2023 Tài liệu kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu Kỳ họp thứ 9 05/12/2022 Tài liệu Kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh
Tài liệu kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh 25/08/2022 Tài liệu kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh - Giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Tài liệu kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 13/06/2022 Tài liệu kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh 12/06/2022 Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh
Tài liệu kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 24/04/2022 Tài liệu kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
01/12/2021 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ tư
Số 51/BC-HĐND 27/11/2021 Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
1 2 3 4 5 6    
°
196 người đang online