Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 10/06/2020
Trích yếu Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2019
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2016-2021
Loại văn bản Kỳ họp thứ chín
Tài liệu đính kèm dao, dieu hanh cua UBND tinh 6 thang dau nam 2019100620201047.pdf
°
219 người đang online