Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 10/06/2020
Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2016-2021
Loại văn bản Kỳ họp thứ chín
Tài liệu đính kèm ien k.nghi cua dai bieu HDND tinh tai ky 6,7100620201047.pdf
°
234 người đang online