Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 10/06/2020
Trích yếu Báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có thu thuộc các sở, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố quản lý
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2016-2021
Loại văn bản Kỳ họp thứ chín
Tài liệu đính kèm t.hien Kn sau GS cua TT HDND tinh100620201048.pdf
°
130 người đang online