Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 10/06/2020
Trích yếu Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2019
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2016-2021
Loại văn bản Kỳ họp thứ chín
Tài liệu đính kèm t.hien NQ cua HDND tinh ve QH đuong ND-PL, d dan cau Tan Phong va d. Le Duc Tho100620201051.pdf
°
63 người đang online