Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 10/06/2020
Trích yếu Cho ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2016-2021
Loại văn bản Kỳ họp thứ mười một
Tài liệu đính kèm .c de xuat ch.truong dau tu va q.dinh ch.truong dau tu cac du an d.tu cong100620201116.pdf
°
36 người đang online