Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 17/03/2021
Trích yếu Chương trình kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh (dự kiến).
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2016-2021
Loại văn bản KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY
Tài liệu đính kèm du kien ky 17170320210757.pdf
°
338 người đang online