Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 23/06/2021
Trích yếu Báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh về tổng kết kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2021- 2026
Loại văn bản KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND TỈNH KHÓA XIX
Tài liệu đính kèm y ban bau cu tong ket ket qua bau cu HDND tinh230620210758.pdf
°
234 người đang online