Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 23/06/2021
Trích yếu Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về số lượng, nhân sự để bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2021- 2026
Loại văn bản KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND TỈNH KHÓA XIX
Tài liệu đính kèm o luong, nhan su de bau Hoi tham nhan dan cua Toa an nhan dan tinh NK 2021-2026230620210802.pdf
°
175 người đang online