Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 11/07/2018
Trích yếu Nghị quyết số 09/NQHĐND, ngày 6/7/2018 về việc thông qua quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 hai bên tuyến đường dẫn cầu Tân Phong đến năm 2025
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Nghị quyết kỳ họp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Loại văn bản kỳ họp thứ sáu
Tài liệu đính kèm 180806.pdf
°
462 người đang online