Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 11/06/2020
Trích yếu Nghị quyết kỳ họp thứ 13 -Kỳ họp bất thường- HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Nghị quyết kỳ họp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Loại văn bản Kỳ họ thứ 13-kỳ họp bất thường
Tài liệu đính kèm 110620200900.zip
°
101 người đang online