Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Thông báo Số 56/TB-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2017
Trích yếu Thông báo Kết quả kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Kinh tế- Ngân sách
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm G BAO KET QUA KY HOP THU 5 HDND TINH KHOA XVIII.doc
°
204 người đang online