Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Báo cáo số 15/BC-KTNS
Ngày ban hành 26/06/2017
Trích yếu Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách trình tại kỳ họp Thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII Nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Kinh tế- Ngân sách
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm trinh tai ky hop thu 4 cua Ban KT-NS (chinh thuc) (1)130320180930.doc
°
255 người đang online