Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Báo cáo số: 78/BC-UBND
Ngày ban hành 30/05/2017
Trích yếu Kết quả thực hiện kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XVIII đến nay
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Kinh tế- Ngân sách
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm ieu HDND tinh130320180938.doc
°
364 người đang online