Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Báo cáo số: 11 /BC-BPC
Ngày ban hành 23/06/2017
Trích yếu Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Pháp chế
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm (chính thức).doc130320180939.docx
°
34 người đang online