Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Báo cáo số: 102 /BC-UBND
Ngày ban hành 15/06/2017
Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII đến nay
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Văn bản của Ban Kinh tế- Ngân sách
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm tri 15_6_2017130320180941.doc
°
110 người đang online