Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu KẾ HOẠCH: Số: 35/KH - VHXH
Ngày ban hành 14/03/2018
Trích yếu Giám sát chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2015-2017”
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Văn hóa- Xã hội
Loại văn bản Đề cương
Tài liệu đính kèm 12-3)280520180951.doc
°
44 người đang online