Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Quyết định số 07/HĐND-KTNS
Ngày ban hành 10/04/2018
Trích yếu Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện nội dung quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tình hình đầu tư phát triển hệ thống giao thông đường bộ do cấp tỉnh và huyện quản lý, giai đoạn 2011 – 2018"
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Kinh tế- Ngân sách
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm n gs chuyen de nam 2018280520180952.doc
°
45 người đang online