Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Quyết định số: 09/QĐ-KTNS
Ngày ban hành 20/04/2017
Trích yếu Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định"
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Kinh tế- Ngân sách
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm n gscĐ cua ban kt-ns030620180603.doc
°
356 người đang online