Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 06/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 27/02/2017
Trích yếu Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2016” của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Văn hóa- Xã hội
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm n giám sát của ban vhxh030620180606.doc
°
304 người đang online