Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 28/BC-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2016
Trích yếu Báo cáo số 28/BC-HĐND ngày 08/12/2016 Công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVIII
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Kinh tế- Ngân sách
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm tác của thường trực hĐnd tỉnh (ct)_1030620180611.doc
°
196 người đang online