Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 30/BC-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2016
Trích yếu Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Trình tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Kinh tế- Ngân sách
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm m tra ky hop thu 3_1030620180612.doc
°
332 người đang online