Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 26/BC-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2016
Trích yếu Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Trình tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Văn hóa- Xã hội
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm m tra030620180614.doc
°
230 người đang online