Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 25/BC-HĐND
Ngày ban hành 02/12/2016
Trích yếu Báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế Trình tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Pháp chế
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm tra ky 3 (bản chính)030620180615.doc
°
239 người đang online