Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 24/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 15/09/2016
Trích yếu Quyết định số 24/QĐ-HĐND ngày 15/9/2016 Về việc thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của văn phòng HĐND
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm văn phònghĐnd tỉnh030620180623.doc
°
80 người đang online