Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 22/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 06/09/2016
Trích yếu Quyết định số 22/QĐ-HĐND ngày 06/9/2016 Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2011-2015”
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Văn hóa- Xã hội
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm n gs_vhxh030620180626.doc
°
114 người đang online