Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 12/BC-HĐND
Ngày ban hành 15/07/2016
Trích yếu Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Trình tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Pháp chế
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm hẩm tra (chính thức) (1)030620180636.doc
°
303 người đang online