Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 11/BC-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2016
Trích yếu Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Trình tại kỳ hợp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Văn hóa- Xã hội
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm ra030620180637.doc
°
57 người đang online