Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Kế hoạch số 104/KH-VHXH
Ngày ban hành 25/05/2018
Trích yếu Kế hoạch giám sát trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban VHXH HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Văn hóa- Xã hội
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 0180820.pdf
°
14 người đang online