Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Kế hoạch số 105/HĐND-KTNS
Ngày ban hành 25/05/2018
Trích yếu Kế hoạch giám sát trước kỳ họp thứ sáu của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Kinh tế- Ngân sách
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 620180147.pdf
°
399 người đang online